Świadczymy usługi dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, firm i zakładów pracy w zakresie:

  • Robót nawierzchniowych – prace brukarskie, układanie kostki brukowej, płytek chodnikowych itp.
  • Zagospodarowania terenów – wykonywanie placów zabaw, skwerów itp
  • Robót remontowo-budowlanych
  • Robót rozbiórkowych
  • Prac porządkowych w terenie i na posesjach
  • Prac zieleniarskich – wykonywanie trawników i nasadzeń, pielęgnacja zieleni, usługi ogrodnicze
  • Odśnieżanie terenu

Profesjonalną pracę naszych pracowników można oglądać na terenie miasta Bydgoszczy, między innymi w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, wokół Hali Sportowej „Łuczniczka” gdzie realizowali je w latach 1993 -2010 pracując w Zakładzie Robót Publicznych w Bydgoszczy.